Panasonic國際牌系列產品

【Panasonic國際牌】Ziaino次氯酸空間除菌脫臭機

* 【Panasonic國際牌】Ziaino次氯酸空間除菌脫臭機

原價:$ 54,900
特惠價:$ 54,900

1.99.99%抑制新冠肺炎,除菌、脫臭、空氣清淨三機一體
2.Panasonic獨家次氯酸生成技術,主動去除屋內病菌
3.市面上唯一能去除表面附著細菌並具備空氣清淨功能之除菌機
4.強力脫臭,寵物味、尿布味、油煙味快速消除
                   
                                                                        更多詳細資訊:點我更多詳細資訊:點我


購物車
我的購物車
瀏覽紀錄
瀏覽紀錄
查詢訂單
填寫已付款單